Ettevõte

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus

Ajalugu

Maagaasi ülekandevõrk  (varasemate nimedega Elering Gaas AS ja enne seda EG Võrguteenus AS) alustas iseseisvat majandustegevust 1. jaanuaril 2006 Eesti Gaas AS-i kontserni ettevõttena.

11.07.2013 jagunes EG Võrguteenus eraldumise teel, asutades uue äriühingu Gaasivõrgud AS, millele anti üle maagaasi jaotusteenusega seotud äritegevus. EG Võrguteenus jätkas süsteemihaldurina ülekandeteenuse osutamist.

EG Võrguteenus aktsiad kuulusid 100%-lt Eesti Gaas-ile kuni 02.01.2014, mil kanti Eesti äriregistrisse Eesti Gaas-i jagunemine eraldumise teel ning registreeriti jagunemisel loodud AS Võrguteenus Valdus. Eesti Gaas andis uuele ettevõttele üle kõik EG Võrguteenus aktsiad.

2. jaanuaril 2015 ostis Elering Soome Fortumi kontsernilt AS Võrguteenus Valdus enamusaktsiad (51,38%), hiljem samal aastal omandas ka Vene kontserni Gazpromi ja Itera Latvija valduses olnud aktsiad (vastavalt 37% ja 10%) ning väikeaktsionäridele kuulunud aktsiad. Alates 10.04.2015 jõustus EG Võrguteenus AS nimemuutus Elering Gaas AS-iks.

15. detsembril 2015 sõlmisid Elering AS, AS Võrguteenus Valdus ja Elering Gaas AS ühinemislepingu, mille kohaselt 01. jaanuari 2016 seisuga ühinesid AS Võrguteenus Valdus ja Elering Gaas AS Elering AS-iga.