Avalik teave

Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Konkurentsiametiga on ette valmistatud

  • Ennetav tegevuskava gaasi varustuskindlust mõjutavate riskide vähendamiseks
  • Gaasi tarnehäirega toimetuleku kava

Loe täpsemalt siit.

Lähtuvalt Maagaasiseadusest esitab ettevõte Konkurentsiametile andmed iga-aastase Euroopa Komisjonile esitatava aruande koostamiseks. Aruandeid saab lugeda siit.