Arengukavad

Vastavalt Maagaasiseaduse §212 koostab Elering Eesti gaasiülekandevõrgu kümneaastase arengukava, mille kooskõlastab Konkurentsiamet.

Eesti gaasiülekandevõrgu arengukava 2017-2026

 


Gaasiülekandevõrgu arengukava 2016-2025