Gaasituru arendamine

EESTI pikaajaline Gaasitarbimise prognoos 2016

 

Balti regionaalse gaasituru uuring 2016 (inglise keeles)

Seoses Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimise väljakutsetega tellis BASREC (Baltic Sea Region Energy Cooperation) 2015. aastal koostöös riikide gaasisüsteemihalduritega gaasituru arendamise teemalise uuringu.  Uuring käsitleb Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimisega seotud valikuid ja otsib parimaid lahendusi ees seisvatele arengutele.

Uuringu teostas 2016. a. aprilliks Frontier Economics Ltd.

Uuringu tulemusena valmis teekaart Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimiseks ja ühendamiseks, nii et olemasolevat infrastruktuuri kasutataks kõige efektiivsemal moel ja läbi konkurentsiolukorra saaksid tarbijad endale parimad gaasihinnad.

Uuringut saab alla laadida siit: Baltic Regional Gas Market Study 2016.

Eleringi gaasituru arendamise tegevuskava 2020

Tegevuskava saab alla laadida siit: TEGEVUSKAVA.

RGMCG lühiajalised gaasituru arendamise meetmed

Regionaalse gaasituru koordinatsioonigrupi lühiajalised gaasituru arendamise meetmed leiate siit failist: RGMCG meetmed.

  • Vastavalt RGMCG meetmele 3 (gaasi kvaliteedinõuete harmoniseerimine regioonis) on Balti süsteemihaldurid välja töötanud ühise kvaliteedinõuete ettepaneku. Ettepaneku sisuga saab tutvuda siin: Ettepanek ühisteks kvaliteedinõueteks.