Hanked

Hanketeade: nr 170582

Hanke nimetus: Consultancy service on gas infrastructure CBA and investment request for Balticconnector project

Hanke tüüp: Lihthange

Hanke objekt: Teenused

Hanke eest vastutav isik:  Erkki Sapp

Hanke eest vastutava isiku e-post: erkki.sapp@elering.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.01.2016 kell 10.00

Hankelepingu täitmise tähtaeg 28.03.2016

Hankel osalemise tingimused: Lihthanke dokumente väljastatakse elektrooniliselt. Taotlus esitada aadressile marit.saaretalu@elering.ee.

Teised Eleringi hanked on leitavad riigihangete registris.