Maagaasi kvaliteeditunnistus

Elering määrab ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus üle antud gaasi keskmise koostise kvaliteedi tunnistuse. Maagaasi kvaliteet peab vastama kinnitatud Eleringi standardile, mida saab vaadata siit. Kvaliteeditunnistus avaldatakse esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.