Maagaasi kvaliteeditunnistus

Elering määrab ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus üle antud gaasi keskmise koostise kvaliteedi tunnistuse. Maagaasi kvaliteet peab vastama kinnitatud Eleringi standardile, mida saab vaadata siit. Kvaliteeditunnistus avaldatakse esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

Alates 07.02.2017 hakkab süsteemihaldur seoses kavandatava gaasikoguste energiaühikutes arvestusele üleminekuga avalikustama oma veebilehel igapäevaseid maagaasi kütteväärtuseid.
Avaldatud igapäevased kütteväärtused omavad kuni ametliku energiaühikutes arvestusele üleminekuni informatiivset iseloomu ja lõplik gaasikoguste arvestus toimub senikaua praegu kehtiva metoodika alustel.