Õigusaktid

Vastavalt maagaasiseaduse §-le 37 lahendab gaasiettevõtja ja tarbija vahelisi vaidlusi Konkurentsiamet maagaasiseaduses sätestatud korras.