Tehniline info

Balticconnectori gaasi ülekandetoru koosneb kolmest osast: maapealne osa Eestis, merealune osa Soome lahe põhjas ja maapealne osa Soomes.

Balticconnectori merealuse osa pikkus Kersalust Paldiski lähistel kuni Inkooni Soomes on ca 80 km. Gaasitoru võimaldab maagaasi kahesuunalist liikumist. 500-millimeetrise nominaalläbimõõduga ja kuni 80-baarise survega  toru läbilaskevõime on 7,2 miljonit kuupmeetrit gaasi ööpäevas ehk 0,3 miljonit kuupmeetrit gaasi tunnis. Balticconnectori maapealse osa pikkus Eesti maismaal Kiilist Kersaluni on 48 km ning Soomes Inkoost Siuntioni 22 km.

Samuti tuleb nii Eestisse kui Soome rajada gaasi kahesuunalise voo tagamiseks maagaasi kompressor- ja mõõtejaamad.