Ülekandevõrk

Eesti maagaasi ülekandevõrgu skeem (kaart PDF).

Eesti_D_gaas_pipelines_MW_GIS_10_EST_KAART_733by633

Ülekandevõrk koosneb 885 km gaasitorustikust, 3 gaasimõõtejaamast, kus toimub ülekandevõrku siseneva gaasi mõõtmine ja gaasi kvaliteedi määramine ning 36 gaasijaotusjaamast, kus toimub ülekandevõrgust väljuva gaasi rõhu redutseerimine, mõõtmine, lõhnastamine ja kokkulepitud tarbimisrežiimi tagamine.