Hooldustööd

Hooldustööd 2017

! Kiired turuteated (Urgent Market Messages)

 

Rohkem andmeid Eesti gaasisüsteemi kohta on leitavad Euroopa Komisjoni (EL) 13. juuli 2009 määrusest nr 715/2009 lähtuvalt ja Euroopa gaasisüsteemihaldureid koondava organisatsiooni ENTSOG poolt loodud keskse gaasituru ja -süsteemi informatsiooni avalikustamise platvormilt.

Hooldustööd 2016

Teated: 

  • Loobu liinikraanisõlme ehitustööd 47. ja 48. nädalal

Seoses ehitustööde läbiviimisega on 47. nädalal 3 päeva jooksul (22-24.11) osaliselt piiratud gaasi tarned Värska gaasimõõdujaama(GMJ) kaudu ja nendel päevadel tuleb kasutada põhilise sisendpunktina Karksi GMJ.

Hooldustööd 2015

2015. aasta hooldustööde plaan: 2015. a hooldustööde plaan.