Võrgugaasi kvaliteedinõuded

Võrgugaasi kvaliteedinõuded annavad juhised ülekandevõrku sisestatava ja selle kaudu edastatava gaasi kvaliteedi näitajate määratlemiseks.

Kvaliteedinõuete eesmärgiks on kindlustada:

  • võrgugaasi kvaliteedi vastavus olemasolevates gaasiseadmetes kasutuseks sobiva gaasi omadustele;
  • gaasivõrkude ja -seadmete kahjustamise vältimine korrosiooni tekitavate vedelike ja saasteainete poolt;
  • uutest tarneallikatest kvaliteedinõuetele vastava gaasi ülekandevõrku sisestamise võimalus.

Kvaliteedinõuded on kättesaadavad siit.