Võrguteenuse osutamise tüüptingimused

Maagaasiseaduse §231 tulenevalt sõlmib Võrguettevõtja võrguteenuse osutamiseks võrgu kasutamist taotleva turuosalisega võrguteenuse osutamise lepingu. Võrguettevõtja kooskõlastab võrgulepingu tüüptingimused Konkurentsiametiga.

Konkurentsiameti otsusega nr 150-021/07 TT 10.08.2007 on kooskõlastatud Eleringi maagaasi võrguteenuse osutamise tüüptingimused.