Keila linn

Torustiku paiknemise teemaplaneering

Teemaplaneeringu aluseks olev trassivalik algab olemasolevast  Tallinn – Vireši D – kategooria torustikust ja lõpeb Paldiski poolsaare kaldale planeeritava kompressorjaamaga, millest edasi hakkab kulgema merepõhja paigaldatav torustik Soome. Paldiski linna territooriumile rajatava kompressorjaama maa-alale planeeritakse torustiku diagnostika sõlm testseadme vastuvõtmiseks.

29.08.2006 Algatamine
25.09.2012 Vastuvõtmine
18.12.2012 Kehtestamine

Seletuskiri

KSH aruanne Keila vald, Keila linn, Saue vald

Põhijoonis