Keila vald

Torustiku paiknemise teemaplaneering

Teemaplaneeringu aluseks olev trassivalik algab olemasolevast  Tallinn – Vireši D – kategooria torustikust ja lõpeb Paldiski poolsaare kaldale planeeritava kompressorjaamaga, millest edasi hakkab kulgema merepõhja paigaldatav torustik Soome. Paldiski linna territooriumile rajatava kompressorjaama maa-alale planeeritakse torustiku diagnostika sõlm testseadme vastuvõtmiseks.

21.06.2006 Algatamine
25.10.2012 Vastuvõtmine
27.03.2013 Kehtestamine

Seletuskiri

KSH aruanne Keila vald, Keila linn, Saue vald

Joonised: GE-2-12_Keila vald, GE-2-11_Keila vald, GE-2-15_Keila vald, GE-2-14_Keila vald, GE-2-17_Keila vald, GE-2-18_Keila vald, GE-2-16_Keila vald