Saku ja Kiili vald

Saku ja Kiili valla territooriumil on gaasitrassi asukoht määratud üldplaneeringuga.

Saku valla üldplaneeriguga on võimalik tutvuda siin.

Kiili valla üldplaneeringuga on võimalik tutvuda siin.