Elering viib gaasimõõtejaamad opereerimiskulude vähendamiseks üle kaugjuhtimisele

18.01.2017

Elering muudab gaasi ülekandevõrgu opereerimiskulude vähendamise plaani raames Värska ja Karksi gaasimõõtejaamad kaugjuhitavaks.

Teisipäeval allkirjastas Elering ligi 2,7 miljoni eurose lepingu Värska gaasimõõtejaama renoveerimiseks. Hanke tööde teostamiseks võitsid ühispakkujad UAB MT Group ja PPS Pipeline Systems GmbH.

„Nagu kõik Eleringi alajaamad on kaugjuhitavad ja mehitamata, nii on kavas ka gaasi mõõtejaamad muuta täisautomaatseteks, et vähendada gaasisüsteemi opereerimiskulusid,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. „Gaasijaamade juhtimine hakkab dispetšerite poolt toimuma otse Eleringi juhtimiskeskusest Tallinnas“.

Renoveerimistööde käigus ehitatakse Värska gaasimõõtejaamale uus juhtimishoone, valmivad ruumid kromatograafidele ning side- ja mõõteseadmetele. Olemasolev reguleersõlm likvideeritakse ning paigaldatakse uus gaasi kulu- ja rõhureguleersõlm. Välja vahetatakse ka mõõtejaama arvutisüsteemid ja riistvara. Värska gaasimõõtejaama uuendamise tööd lõpevad kava järgi selle aasta lõpus. Mõõtejaam asub Värska vallas Nedsaja külas Põlvamaal.

Elering käivitas eelmisel nädalal riigihanke ka Karksi gaasimõõtejaama uuendamiseks. Tööde tulemusel muutub jaam samuti kaugjuhitavaks ning ühtlasi saab seda kasutada gaasi transpordiks nii Lätist Eestisse kui Eestist Lätti. Praegu töötab Karksi mõõtejaam üksnes Läti-Eesti suunal.

Värska ja Karksi gaasimõttejaamad on praegu mehitatud ööpäevaringselt ning kahe jaama käitamisega tegeleb kohapeal kümme inimest.